#Paganizm Instagram Photos & Videos

See related and similar tags

15 hours ago

"Avrupa kültürünü anlamak için Germen Paganizmini anlamak gerektiği kadar, günümüz paganizmini de anlamak için Germen paganizmini bilmek gerekmektedir." Sayfa:181 Erhan Altunay - Kelt ve Germen Paganizmi ✨✨✨ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #keltvegermenpaganizmi #keltler #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #kitaplığım #iyikikitaplarvar #okunacakkitaplar #tavsiyekitap #arkeoloji

320
15 hours ago

Helenistik dönemin sonunda dünyada yeni bir güç yükseliyordu. Roma... Sayfa:65 Devamını ✨Erhan Altunay - İstanbul'un Pagan Çağı kitabında bulabilirsiniz. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #istanbulunpagançağı #arkeoloji #istanbul #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #kitaplığım #iyikikitaplarvar #topkapısarayı

330
Yesterday

#Repost @erhan altunay.hayranlari Paganizm ile ilgili bilgi için Erhan Altunay 'ın kitapları eşsiz birer kaynak niteliğindedir. ⭐Paganizm l ⭐Mezopotamya ve Mısır Paganizmi ⭐Kelt ve Germen Paganizmi @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #kitaplar #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #kitaplığım #iyikikitaplarvar #okunacakkitaplar #mitoloji

6428
Yesterday

"Paganizm önceleri Hıristiyanlıktan önceki dinleri tanımlamakta kullanılıyordu ve günümüzde, bildiğimiz tektanrıcı dinlerin dışında kalan, ancak evrensel ve kutsal bir gücü kabul eden, doğa temelli eski inançları ifade etmekte kullanılmaktadır." Erhan Altunay - Paganizm l Sayfa:21 ✨✨✨ Paganizm ile ilgili daha fazla bilgi için Erhan Altunay 'ın kitapları eşsiz birer kaynak niteliğindedir. ⭐Paganizm l ⭐Mezopotamya ve Mısır Paganizmi ⭐Kelt ve Germen Paganizmi @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #kitaplar #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #kitaplığım #iyikikitaplarvar #okunacakkitaplar #mitoloji

310
2 days ago

✨Önceleri her yeri deniz kaplamıştır. Sonra denizden bir ada yükselir. Gemi Nissir dağına oturur. Utnapiştim yedi gün bekler, kuşlar uçurur ancak kuşlar konacak bir yer bulamayınca geri dönerler. Yedinci gün bir karga kuru bir yer bulur ve gagalar.✨ Sayfa:145 Devamını merak edenler Erhan Altunay 'ın Mezopotamya ve Mısır Paganizmi kitabından okuyabilirler. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #kitaplığım #iyikikitaplarvar #kitaptanalıntılar #kitapönerisi #kitaplar #kitaptavsiyesi #kahvesizasla #kitapkahve

250
2 days ago

Lüsifer'in hatası benliğini kibriyle şekillendirmekti. Tanrı'nın hatası ise var oluşu. Esse

291
2 days ago

Evren'in amacının dişi ile erkeğin birlikteliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle erkek de kadın da içgüdüsel olarak bu eylemi gerçekleştirmek için hareket etmektedir. Sayfa:256 Erhan Altunay - Paganizm l ✨✨✨ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #kitaplığım #iyikikitaplarvar #kitaptanalıntılar #kitapönerisi

420
2 days ago

"Byzantion şehrinin ayrıca bir de tiyatrosu vardı tabii. Tiyatro büyük olasılıkla bugün Tokapı Sarayı 'nın, hatta sarayın mutfak bölümünün altındadır. " Sy:110 Erhan Altunay - İstanbul' un Pagan Çağı ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #istanbulunpagançağı #paganizm #arkeoloji #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #kitaplığım #iyikikitaplarvar #topkapısarayı

270
3 days ago

Dut ağacı; eski Türk inanışlarına gore , evin ruhu olarak görülmüş, evin huzuruyla ilişkilendirilmiştir. Hacı Bektaş Veli türbesindeki ağacın da 700 yıllık bir ömre sahip olduğu rivayet edilir. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen kişiler altında bekler ve sabırla dut meyvesinin düşmesini beklerler. #paganizm #şamanizm #alevilik #bektaşilik #kutsaldut #ağaçkültü #dutağacı #alacati #spiritual

1k3
3 days ago

Пахнет приближением осени!!! Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое... 🍂🍁Она нежно и аккуратно готовит нас к холодам 🌒🌑🌔 я просто влюблена в это время года 💫

221
3 days ago

Erhan Altunay 'ın kaleminden muhteşem bir Paganizm serisi: -Paganizm l Kadim Bilgeliğe Giriş -Mezopotamya ve Mısır Paganizmi -Kelt ve Germen Paganizmi -İstanbul' un Pagan Çağı ✨✨✨ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okuyorum #hepkitap #neokuyorum #okudumbitti #arkeoloji #iyikikitaplarvar #kitaplığım #kitapönerisi

400
3 days ago

Kutsal Emanetler, tıpkı pagan zamanlarda olduğu gibi şehri kutsallaştırmıştı. Yıllar sonra bir imparatoriçe daha Helena 'nın yolundan ilerleyecekti. 421 yılında İmparator Teodosios ile evlenen pagan kökenli Athenais... ⭐ Erhan Altunay - İstanbul' un Pagan Çağı ✨✨✨ @erhan altunay #erhanaltunay #istanbulunpagançağı #paganizm #arkeoloji #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #kitaplar #kitapkurdu #bookstagramturkey #neokuyorum #okudumbitti #hepkitap #kitaplığım

260
3 days ago

Bilmeniz gereken bir diğer şeyse, Wiccalık doğa tabanlı bir dindir. Bir Wiccan güçlerini doğadan alır. O yüzden doğaya saygı duymak çok önemlidir. Bunun yanı sıra çeşitli meditasyonlarla doğayla (elementlerle ) bütünleşmeye çalışmalısınız. (Hava, ateş, su, toprak ) Hava 🌬; Hava, iklim, hava olayları ve bunlarla ilgili şeyleri yönetir. Sosyal alanda iletişim, mücadele, şiddet ve acı ile ilintilidir. Ateş 🔥 ;fiziksel enerji ve onunla ilgili her şeyi yönetir. Her türlü faaliyet, irade, yönetme ve organizasyon güçleri ateşin etkisi altındadır. Ateşle bütün olmak zorundasın. Su 💧;sıvıları ve onunla ilgili şeyleri yönetir. İnsanların sosyal ve cinsel ilişkileri suyun etkisi ltındadır. Genellikle mutlulukla ilintilidir. Toprak 🌱; somut, fiziksel şeyleri, maddeyi ve onunla ilintili şeyleri yönetir. İş, çalışma hayatı, para toprağın etkisi altındadır. Ruh 👻; Evrende fiziksel seviyenin ötesindeki şeyleri yönetir. Bilinç, işitme duyusu, ruhsal gelişme ve inisiyasyonla ilintilidir. Diğerlerinden daha az önemsenir. #wiccan #wiccaturkey #wiccac #wiccans #pagan #paganism #paganizm #paganturk #cadı #cadılık

14
4 days ago

Pagan geleneklerin kutsal bulduğu bir diğer ağaç dut ağacıdır. Dut ağacı eski Türk inançlarında evin ruhu olarak görülmüş, evin huzuruyla ilişkilendirilmiştir. Hacı Bektaş Veli türbesindeki bu ağacın da 700 yıllık bir ömre sahip olduğu rivayet edilir. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen kişiler altında bekler ve sabırla dut meyvesinin düşmesini beklerlermiş.. #paganizm #şamanizm #alevilik #bektaşilik #kutsaldut #ağaçkültü #dutağacı

2526
5 days ago

Alina ve arkadaşları polifonik yani çoksesli müzik yapıyorlar. Seslerindeki olağanüstü uyuma bir de şamanik enstrümanlar katılınca kendinizi kadife bir gece mavisine teslim ediyorsunuz. Laboratorium Pieśni | Sztoj Pa Moru #şamanizm #paganizm #mentalist #telepath #empath #chronokinesis #ırksız müzikler🎶

300
5 days ago

Kelt paganizmi Anadolu topraklarına hiç yabancı değil... Trakya' dan Anadolu içlerine kadar birçok bölgede var olmuş olan Kelt paganizmi, hem Anadolu inançları üzerinde hem de Anadolu insanı üzerinde önemli kalıntılar bırakmıştır. ✨Erhan Altunay- Kelt ve Germen Paganizmi ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #keltvegermenpaganizmi #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #okunacakkitaplar #okudumbitti #kitaplığım #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #neokuyorum #hepkitap #okumaköşesi

260
5 days ago

⭐Sultanahmet meydanındaki Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütün ve Dikilitaş' ın önünden kim bilir kaç defa geçtiniz. ⭐Peki hikayelerini biliyor musunuz? ⭐Dikilitaşın üzerinde yazanları öğrenmek ister misiniz? ✨Erhan Altunay- İstanbul'un Pagan Çağı @erhan altunay #erhanaltunay #istanbulunpagançağı #paganizm #arkeoloji #destekyayinlari #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitaplar #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #hepkitap #okudumbitti #neokuyorum

401
5 days ago

Tanrı'yı aramayı bıraktığında tanrıyı bulacaksın. Her şeyden vazgeçtiğinde her şeyi elde edeceksin. Ölmek istediğinde yeniden doğacaksın. Umutsuz ve çaresiz kaldığında istenci tadacaksın. İllüzyonda yok olduğunda yeniden var olacaksın. Tüm bu basamakları geçerken yitirdiklerin ise BENLİĞİNE adağın olacak. Yaptığın hiçbir şey anlamsız değil, her hatan yoluna katkı sağlayacak. Esse

611
5 days ago

Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce bazılarınız hatırlarsınız, Avrasya boğazı tüp geçit (Marmaray ) projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında tarihi buluntulara ulaşılmış ve yaklaşık 8500 yıllık bir liman kentinin kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Bu, İstanbul'un Roma öncesi demekti ve İstanbul'un pagan dönemine büyük ışık tutmuştu. 36 batık gemi ve binlerce arkeolojik kültür varlığı bulundu. Yenikapı'da sergilenmeye başlandı. Belki de binlercesi bir daha bulunamamak üzere yerin altına gömüldü. Çünkü İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi kapsamında oluşturulan yapılar artık bunu mümkün kılmıyor. Hatırlarsınız o dönem başbakanlık koltuğunda oturan sayın başkanımız kazılar esnasında bulunan bu neolitik döneme ait liman kenti Theodosius için şöyle demişti: "Üç beş çanak çömlek Marmaray’ı dört yıl geciktirdi. Yazık değil mi günah değil mi?”!! Tarihe verdiğimiz değeri başkanımız bir cümleyle özetlemiş sağolsun! Daha dün bir muhabbet esnasında, zamanında Türkiye'den kaçırılan arkeolojik buluntuları konuştuk. Ve ben "iyi ki de yapmışlar yoksa bizim  elimizde bugünleri göremezlerdi" dedim. Ne acı ki çok doğru. Erhan Altunay'ın bu çalışması, Marmaray kazılarıyla birlikte ortaya çıkan ve İstanbul'un tarihini 8500 yıl geriye çeken bu buluntularla İstanbul'un pagan dönemine ışık tutuyor. Şehrin kurulma aşaması, Constantinus'la başlayan Hristiyanlaştırılma dönemi, Constantinus'tan sonra başa gelen son pagan hükümdar Julianus'un paganizme dönüş çabaları ve I. Theodosios'la birlikte hiç geri gelmemek üzere kapanan pagan çağı. Tüm bu önemli bilgilerle beraber İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinin tarihleri. Erhan Altunay'ın diğer paganizm kitaplarıyla birlikte bu çalışması da alanında benzersiz. Bu konuya ilgi duyanlar için mutlaka okumaları gereken bir seri. Tavsiye ederim 👌 . 📖 " Bir şehrin kuruluşundaki tanrısallık ya da olağanüstülük, şehrin varoluşu boyunca ona eşlik edecek bir kutsallığı oluşturur ve bu da o şehrin varoluşunu haklı kılar, hatta o şehrin diğer şehirlere olan üstünlüğünü de belirler. İşte İstanbul böyle bir şehir... " . @erhan altunay #erhanaltunay #istanbulunpagançağı #paganizm #okumahalleri #okudumokuyun #okumaközgürlüktür

432
5 days ago

PAGANI 2019 new!

81
6 days ago

Erhan Altunay'ın kaleminden paganizm serisi: Ayrıntılı ve akıcı anlatımı sayesinde keyifle okunuyor, geniş bir kaynakça bölümü ile okuyucusuna daha fazla araştırma yapabilme imkanı sağlıyor. Her kitaplıkta mutlaka bulunmalı. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapsever #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okunacakkitaplar #neokuyorum #hepkitap #okudumbitti #kitaplığım #tavsiyekitap

320
6 days ago

İmparator olmak yerine filozof olmayı arzulayan, saraylarda oturmak yerine tapınakları tercih eden, kılıç yerine kitap tutmayı isteyen pagan imparatorun öyküsü herkesi etkileyecek bir ders niteliğinde. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #araştırmacıyazar #istanbulunpagançağı #istanbul #arkeoloji #istanbularkeolojimüzeleri #paganizm #destekyayinlari #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitaptavsiyesi #okunacakkitaplar #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #hepkitap #iyikikitaplarvar #kitaplığım

271
6 days ago

Gülelim biraz😂 Güç verde görelim Allahı.. Tanrı dünyevi işlere karışmaz Kandırmayın insanları. #deistagram #ateistzeka #satanist #din #inanç #deizmeyolculuk #hinduizm #paganizm #agnostisizm #islam #allah #hristiyanlık #budizm #teizm #rastafaryanizm #ibadet #sorgulama #düşünmek

722
1 weeks ago

Wicca'larda evlenme seremonisini okudum az evvel bayıldımmmm 🥰 Tamamlanmak isteyen tüm AŞK dolu çiftlere gelsin bu dolunay öncesi 💖💖 " Onların huzurunda, bir dairenin içinde biraraya geldik, Aile, arkadaşlar, konuklar, prensipler ve atalar. Seni seveceğime söz veriyorum, seni besleyeceğime ve destekleyeceğime, güldüreceğime ve paylaşmana yardımcı olacağıma, Yoluna çıkacak olan kötülüklere karşı koyacağıma, Güveneceğime ve senin için saygılı olacağıma, Devamlı yoluna çıkan bir ışık olacağıma ve bu ışıkla yürümenin benim bir hayalim olacağına söz veriyorum. Hayat devam ettiği sürece, bu böyle devam edecek, Gün ışığından gün ışığına, Ekinokstan ekinoksa. Samhain'dan Imbolc'a kadar, Beltane ve Lammas ve yeniden başa. Kalbim seninle ve yalnız senin olacak. Bugünden itibaren hayatımın her gününde, günümüzde, bugünden sonsuzluğa kadar. Yaşadığımız sürece, ateş yandığı, hayat devam ettiği veya 1 yıl ve 1 gün için..." Wiccalık bir Pagan kültürü olup inisiyasyon sistemi ile ilerler ve inisiye süreci 1 yıl 1 gündür. Paganizmde takvim 28 günlük 13 ay ile ifade edilir ve 365 için artı bir gün eklenir. Tanrı ve Tanrıça kültürüne önem veren bu inanç kadın ve erkeği dengede tutmuştur. Tanrıça ve tanrı birbirine üstün tutulmaz. "Ne istersen, kimseyi incitmeden yap." temel sözleridir. Ahhh ahhhh....bide cadı derler wicca lara.... Hep böyle sihirli sözlerle kalbe inse keşke seremoniler, seremoniler ritüel olsa ve hissediş ile inisiye olunsa. 💖AŞK ile Tuğbay Domaç #paganizm #wicca #seremoni #ritüel #evlilik #cadı #witch

511
1 weeks ago

Wicca'larda evlenme seremonisini okudum az evvel bayıldımmmm 🥰 Tamamlanmak isteyen tüm AŞK dolu çiftlere gelsin bu dolunay öncesi 💖💖 " Onların huzurunda, bir dairenin içinde biraraya geldik, Aile, arkadaşlar, konuklar, prensipler ve atalar. Seni seveceğime söz veriyorum, seni besleyeceğime ve destekleyeceğime, güldüreceğime ve paylaşmana yardımcı olacağıma, Yoluna çıkacak olan kötülüklere karşı koyacağıma, Güveneceğime ve senin için saygılı olacağıma, Devamlı yoluna çıkan bir ışık olacağıma ve bu ışıkla yürümenin benim bir hayalim olacağına söz veriyorum. Hayat devam ettiği sürece, bu böyle devam edecek, Gün ışığından gün ışığına, Ekinokstan ekinoksa. Samhain'dan Imbolc'a kadar, Beltane ve Lammas ve yeniden başa. Kalbim seninle ve yalnız senin olacak. Bugünden itibaren hayatımın her gününde, günümüzde, bugünden sonsuzluğa kadar. Yaşadığımız sürece, ateş yandığı, hayat devam ettiği veya 1 yıl ve 1 gün için..." Wiccalık bir Pagan kültürü olup inisiyasyon sistemi ile ilerler ve inisiye süreci 1 yıl 1 gündür. Paganizmde takvim 28 günlük 13 ay ile ifade edilir ve 365 için artı bir gün eklenir. Tanrı ve Tanrıça kültürüne önem veren bu inanç kadın ve erkeği dengede tutmuştur. Tanrıça ve tanrı birbirine üstün tutulmaz. "Ne istersen, kimseyi incitmeden yap." temel sözleridir. Ahhh ahhhh....bide cadı derler wicca lara.... Hep böyle sihirli sözlerle kalbe inse keşke seremoniler, seremoniler ritüel olsa ve hissediş ile inisiye olunsa. 💖AŞK ile Tuğbay Domaç #paganizm #wicca #seremoni #ritüel #evlilik #cadı #witch

260
1 weeks ago

#Repost @erhan altunay.hayranlari with @make_repost ・・・ İstanbul' un Pagan Çağı rehberliğinde İstanbul' u keşfetmek, bilinmeyenleri öğrenmek, farkedilmeyenleri görmek... Erhan Altunay kaynak kitap niteliğinde bir eserle İstanbul' u bambaşka bir gözle görmemizi sağlıyor. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #istanbul #istanbulunpagançağı #araştırmacıyazar #arkeoloji #istanbularkeolojimüzesi #paganizm #destekyayinlari #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitaptavsiyesi #okunacakkitaplar #hepkitap #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram

5532
1 weeks ago

İstanbul' un Pagan Çağı rehberliğinde İstanbul' u keşfetmek, bilinmeyenleri öğrenmek, farkedilmeyenleri görmek... Erhan Altunay kaynak kitap niteliğinde bir eserle İstanbul' u bambaşka bir gözle görmemizi sağlıyor. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #istanbul #istanbulunpagançağı #araştırmacıyazar #arkeoloji #istanbularkeolojimüzesi #paganizm #destekyayinlari #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitaptavsiyesi #okunacakkitaplar #hepkitap #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram

281
1 weeks ago

"İnsanın, tabiattan ihtiyacından fazlasını almaması gerekir, bu bilinci yitiren her insan zamanla ruhunu kaybeder ve hastalıklı bir kişiliğe dönüşür." ✍🏼 Haftanın Kitabı: Tanrı'nın Temsilcileri / Kutsal Topaloğlu 📚 #tanrınıntemsilcileri #kutsaltopaloğlu #kitap #haftanınkitabı #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #kitaplar #edebiyat #göktanrı #şamanizm #paganizm #doğa #doğasever #doğasevgisi #bookstagram #bilgiyayınevi

1011
1 weeks ago

Bir genç kadın rüyasında, upuzun bir kumsal boyunca yanında Lucifer ile yürüyormuş. Onlar yürürken tam karşılarındaki gökyüzünden bir film şeridi gibi kadının hayatından sahneler geçiyormuş. Kumsal kadının hayat yoluymuş sanki. Genç kadın, kumda iki çift ayak izi gördüğünde dikkat etmiş, Bir çifti kendisinin, bir çifti Lucifer’ın... Hayatının son sahnesi de gökyüzünden geçtikten sonra kadın kumdaki ayak izlerine boydan boya bir daha bakmış ve birden bir şey dikkatini çekmiş. Hayat yolunun bazı bölümlerinde kumda sadece bir çift ayak izi görülüyormuş ve kadın dehşet içinde fark etmiş ki, hayatının en kötü ve en acılı anlarında ayak izleri ikiden bire düşüyormuş. Yani acılı anlarında bu yolu yalnız yürüyormuş! Bu keşfi onu fena halde rahatsız etmiş ve Lucifer’a sormaya karar vermiş: "Tanrı’m, senin ışığında gidersem her zaman yanımda olacağını, her zaman yanı başımda yürüyeceğini söylemiştin! Oysa hayat yoluma bakıyorum, en zorlu, en kötü, en acılı anlarımda sadece bir çift ayak izi görüyorum… Anlayamıyorum Tanrım, hayatın kolay günlerinde yanımda yürürken, sana en muhtaç olduğum anlarda beni niye terk ettin?!?!" Lucifer gülümseyerek cevap vermiş: “Sevgili çok değerli seçkinim ben seni çok sevdim ve hiç terk etmedim. Hayat yolundaki o günlerde; yani en acılı, en kötü anlarında kumda hep bir çift ayak izi gördün. Dikkat et ayak izleri teke indiğinde derinleşiyor... Çünkü o sıralarda ben seni kucağımda taşıyordum." 💖💖💖💖💖💖💖💖 #satanism #satan #hailsatan #satanus #satanist #satanizm #şeytan #baphomet #satanic #spiritüelsatanizm #devil #demon #666 #lucifer #tanrı #paganizm #pagan #paganism

1963
2 weeks ago

Dünya' nın en eşsiz şehirlerinden olan İstanbul' u son arkeolojik buluntular ışığında farklı bir açıdan görmeye ne dersiniz? Okurken bir taraftan da görkemli tapınakları, kutsal korulukları ile pagan çağın muhteşem İstanbul'u zihninizde canlanacak ve hep geçip gittiğiniz yerlere farklı bir gözle bakacaksınız. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #araştırmacıyazar #paganizm #arkeoloji #istanbul #i̇stanbulunpagançağı #destekyayinlari #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitaptavsiyesi #okunacakkitaplar #hepkitap #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #kitaplığım #iyikikitaplarvar

441
2 weeks ago

Barış Manço’nun “Bugün Bayram” şarkısı aslında bir babanın çocuklarını alıp eşinin mezarını bayram sabahı ziyaret edişini anlatan hüzünlü bir şarkı olduğunu anladığımda yaşamı da anlamıştım. Bir yanıyla neşe gömleği giymiş üzerine, bir yanıyla hüzün hırkası.

801
2 weeks ago

Cadı Kesesi🔮 - Bu kese yapacağınız pagan runlarına göre değişir bir keseye istediğiniz kadar rün koyabilirsiniz (Başarı,cesaret,koruma,korku salma ) Ve buna benzer bir sürü rün yerleştirebilirsiniz. Sonra evinize asarak evinizi tüm kötü varlıklara karşı korumuş olucaksınız, Başarınız artıcak...🌛 Malzemeler; İstediğiniz pagan rünleri Kırmızı kurdele (2 adet ) 1 tane Zeytin ağacı yaprağı (Barışı ve huzuru temsil ettiği için ) Yeşil başak(Ferig adıylada bilinir ), (Yeşeren umutların gerçekleşmesi için ) 1 adet zambak AMETİST Taşı (Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirir. ) Son olarak bunları içine koyacağınız bir kese. Yapılışı; Pagan rünlerini katlayın, Daha sonra kurdelenin biriyle Katladığınız rünlerin hepsini bağlayın. Bitkileri keseye koyunuz.. Daha sonra Bağladığınız rünleri koyunuz. Daha sonra Ametist taşını koyunuz. Diğer kurdeleyle kesenin ağzını bağlayınız (mühürleyiniz ) Artık cadı keseniz hazır Şimdi Kırmızı,siyah ve beyaz üç mum yakınız (Kesenin üç etrafında ) ve şunları söyleyiniz; "Uyumu çağırıyorum, barışı çağırıyorum... Uyumsuz ve şeytani ruhları kovuyorum. Bilgeliğin karanlığı defetsin zarar verenleri" "İrade yasası ile evime hiçbir negatif varlığın ve enerjinin girmesine izin vermiyorum. Evimi tüm kötülüklere ve zarar verici şeylere karşı koruyorum. Ey kutsal varlıklar ve tanrılar tanrıçalar size sesleniyorum, size yalvarıyorum. Evimi sadece sevdiklerime, arkadaşlarıma ve bana zarar vermeyecek varlıklara açın. Geri kalan tüm zarar verecek enerjiyi ve varlığı dışarıda bırakın." Bu sözleri söyledikten sonra Cadı Kesenizi evinizin en güzel yerine asınız...🌕 - - - Grimoire

1041
2 weeks ago

Kelt halkları her zaman Avrupa' nın atası olarak anılmışlardır. Avrupa da, Avrupa Birliği ile kendine bir köken arayışına girdiğinde Kelt halklarına sarılmıştır. Oysa Kelt adı verilen topluluklar hiçbir zaman birlik oluşturmamışlar, sanıldığı gibi Avrupa' nın atası olmamışlardır. ✨Erhan Altunay- Kelt ve Germen Paganizmi ✨ ⭐ ⭐ ⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #keltvegermenpaganizmi #paganizm #araştırmacıyazar #destekyayinlari #okunacakkitaplar #kitaptavsiyesi #tavsiyekitap #hepkitap #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #kitaplığım

292
2 weeks ago

Mezopotamya hem yazılı uygarlığın hem de ilk devlet biçimlerinin beşiği olmasının yanı sıra bölge coğrafyasının mitolojisinin bir bölümüne kaynaklık ettiğinden Batı uygarlığı ve paganizmi için önemli bir yer olarak her zaman ilgi çekmiştir. ✨Erhan Altunay- Mezopotamya ve Mısır Paganizmi ✨ ⭐ ⭐ ⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #araştırmacıyazar #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapsever #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitaplık #hepkitap #okunacakkitaplar

391
2 weeks ago

"İnisiyasyon sadece bir eğitim değildir. Aynı zamanda bireyin kendi içinde yaptığı bir yolculuktur. Sembollerle ve ritüeller yardımı ile birey, süreç boyunca kendi içinde de bir süreç yaşar ve içindeki tanrısal özü keşfe koyulur. " Sayfa:299 ⭐Erhan Altunay- Paganizm l ⭐ ✨✨✨ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #araştırmacıyazar #destekyayinlari #kadimbilgelik #okunacakkitaplar #kitaptanalıntılar #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitaptavsiyesi #hepkitap #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #iyikikitaplarvar #kitaplar #kitaplık

220
2 weeks ago

Peri Tozu🌕 Peri Tozu hayatın her anında pozitif enerji verip sakinleştirecek, iyileştirecek, güzelleştiricek bir karışımdır. Eskiden wiccanlar yanlarında 1 kese bulundururmuş . 🔮Gerekli Malzemeler: - Güneşli bir gün - Dolunaylı bir gece🌛 - 8 adet istiridye kabuğu - İnci Tozu - Sim - Simli pudra - Meditasyon müziği Hazırlanışı: Güneşli bir günün sabahında istiridye kabuklarını havanda dövün. İyice dövüp un haline getirdiğiniz istiridyeleri bir süre güneş ışığını direkt alacak şekilde bekletin. Bu işlemden sonraki ilk dolunaylı gecede, gece yarısından hemen sonra istiridye tozunu ilk önce inci tozuyla, ardından da sim ve simli pudrayla karıştırın. ⚜️Bu esnada size aşkı, mutluluğu, sevgiyi, barışı, güzel hisleri çağrıştıran bir meditasyon müziği ile ortamı desteklemeyi de unutmayın. Karışım, dolunay çekilene kadar gece ay ışığının altında tutulmalıdır. Ertesi sabahtan itibaren Peri Tozu’nuz aktiftir! İster sürün, ister yanınızda bulundurun, ister yürüdüğünüz yola serpin, ister üfleyin! Peri Tozu istediğinizi size çekecektir, iyi şanslar.🌹

1151
2 weeks ago

Wiccanların öğüdü - Wiccan Rede🖤 - - “Mükemmel aşk ve mükemmel güvenle; Cadıların kanununa uymalısın. Yaşa ve yaşat, Adil al ve adil paylaş. Uzak tutabilmek için kötücül ruhları, Kur çemberini, üç sefer. Büyülerini bağlamak için her zaman, Söyle sözlerini kafiyeyle Narin gözler ve hafif dokunuş Çok dinle, Az konuş Ay yükselirken gökte, saat yönünde ilerle Dans et ve şarkı söyle, Cadıların Sözüyle* ( *Witches Rune aslen bir güç yükseltme şarkısı )" Alçalırken ay, saat yönünün tersinde ilerle, Kurt adamlar ulur kurtboğanın düşüyle. Hanım’ın ayı yeniyken gökte Onun için öp elini iki kere. Ay hükmederken en parlak halinde, Konuş gönlünün isteklerini serbestçe. Dikkat et kuzey rüzgarlarının güçlü esintilerine, İndir yelkenlerini, kapını kilitle. Rüzgarlar geldiğinde güneyden, Aşk öper dudaklarından. Vurduğunda doğudan rüzgarlar, Bekle yeniyi ve hazırla ziyafeti. Estiğinde rüzgarları Batının, Huzursuzlaşır merhumların ruhları. Kazana girer dokuz koru, Hızlıca yak, yavaşça tutuştur Hanımın ağacıdır Mürver, Ya yakma ya lanetlen. Başladığında Çark dönüşüne, Yansın Beltane’in ateşi, Çark vardığında Yule'ye Yak kütüğünü ve bırak kendini Pan'ın yönetimine Kutsal Hanımla olabilmek için; Almalısın dikkate çiçek, çalı ve ağacı. Nerede dalgalanırsa akar su; At bir taşı ve göreceksin esası Ne zaman bir ihtiyacın olsa, Uyma başkasının hırsına Ne Aptalla mevsimlerini harca, ne de Dost olarak sayıl onlara Mutlu buluş, mutlu ayrıl Isıt yüreğini ve ışılda yanaklarınla Umursamalısın üç katı kuralını Unutma, şer ve hayır üç katıdır. Yettiğinde talihsizlikler, alnında taşı mavi bir yıldız. Aşkında ol dürüstçe, O sana ihanet etmediği müddetçe Tamamlar Cadının öğüdünü yedi kelime, Ve Ne yaparsan yap ama kimseye zarar vermeden.''☯️

641
2 weeks ago

"Böylece artık pagan çağı hiç geri gelmemek üzere kapanmıştı. İstanbul artık Hıristiyanlığın başkenti olarak Roma ile rekabet edecek ve bambaşka bir uygarlık tarihi yazılacaktır. " Sayfa:91 Erhan Altunay- İstanbul'un Pagan Çağı ✨✨✨ @erhan altunay #erhanaltunay #istanbulunpagançağı #istanbul #paganizm #araştırmacıyazar #arkeoloji #destekyayinlari #okunacakkitaplar #hepkitap #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #tavsiyekitap #okudumbitti #iyikikitaplarvar #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #neokuyorum

310
2 weeks ago

Bunca efsanenin içinde, İstanbul' un bir de arkeolojisinin aydınlattığı öyküsü vardı ki bu da en az efsaneler kadar zengindir. Özellikle Marmaray kazılarıyla zenginleşen buluntular çok farklı bir İstanbul tarihini gözlerimizin önüne sermiştir. ✨✨✨ @erhan altunay #erhanaltunay #araştırmacıyazar #istanbulunpagançağı #paganizm #istanbul #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #tavsiyekitap #kitapönerisi #neokuyorum #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #kitaplığım #okunacakkitaplar #hepkitap #okumakgüzeldir #okumaköşesi

221
2 weeks ago

Mezopotamya ve Mısır paganizmini anlamak, hem insanlığın ilk zamanlarından genel kadim dilini ve bilgeliğini öğrenmek hem de siyaseti yöneten sapkın inançlıların bunlardan nasıl etkilendiğini bilmek için önemlidir. ✨Erhan Altunay- Mezopotamya ve Mısır Paganizmi ✨ ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #araştırmacıyazar #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #kitaplar #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #okunacakkitaplar #neokuyorum #hepkitap #okudumbitti #tavsiyekitap #kahvesizasla #kitapkahve

190
2 weeks ago

Kelt paganizmi Anadolu topraklarına hiç yabancı değil... Trakya' dan Anadolu içlerine kadar birçok bölgede var olmuş olan Kelt paganizmi, hem Anadolu inançları üzerinde hem de Anadolu insanı üzerinde önemli kalıntılar bırakmıştır. ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #araştırmacıyazar #tavsiyekitap #keltvegermenpaganizmi #paganizm #destekyayinlari #hepkitap #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #kitaplığım #kitaptavsiyesi #okunacakkitaplar #okudumbitti

260
2 weeks ago

Temel varsayımları değiştirmek kolay bir şey değildir ve değişime karşı her zaman bir güç veya direnç olacaktır. Belki başkaları için, nelerin değişime zorlandığını görmek faydalı olabilir ve onlar yaptıkları hataları yapmaya inatla devam etmezler. #pozitiftekamülyolu #tekamul #bilinçaltı #bilinç #bilinçaltıterapisi #bilincaltitemizligi #bilinçaltıdönüşüm #şifa #sifa #sifalitaslar #sifalibitkitedavisi #sifalibitkiler #şifacı #şifalı #doğa #paganism #paganizm #modernpaganism #evrensel #sevgi #sevgi ̇ #ruhanizm #sanat #sanatsal #neşe #ozgurluk #özgürlük #aşk #mutluluk #mutlulukk

131
2 weeks ago

Zaten kutsal kitaba ihtiyacımız yok, bizim tek kutsal bilgi verimiz beynimiz.. Ve bu beyinle düşünceyle adaleti, kanunları, hakları, ahlâğı, tüm davranış ve huylarımızı doğru hale getirmeye çalışıyoruz. #deistagram #deistinsta #ateistzeka #satanists #din #inanç #deizmeyolculuk #hinduism #paganizm #agnostisizm #islam #allah #hristiyanlık #budizm #caynizm #sihizm #taoism #sintaizm #ibadet #sorgulama #düşünmek #deistinstagram #köle #insanhakları #sorgulayankesim #sorgusual #deizm

531
2 weeks ago

“Bir şehrin kuruluşundaki tanrısallık ya da olağanüstülük, şehrin varoluşu boyunca ona eşlik edecek bir kutsallığı oluşturur ve bu da o şehrin varoluşunu haklı kılar, hatta o şehrin diğer şehirlere olan üstünlüğünü de belirler. İşte İstanbul böyle bir şehir...” @erhan altunay #istanbulunpagançağı #bizans #pagan #paganism #paganizm #bizansöncesiistanbul #istanbul #ıstanbul #istanbullovers #kitaplik #kitap #kitapönerisi #kitapkurdu #kitaplar #okuyorum #neokuyorum #kitapokuyorum #okumak #okumahalleri #bookstagram #book #bookshelf #books #bookstore #bookworm #bookish #booklover #booklovers #pagansofinstagram #erhanaltunay

932
2 weeks ago

Erhan Altunay paganizm serisi: ✨Paganizm l Kadim Bilgeliğe Giriş ✨Mezopotamya ve Mısır Paganizmi ✨Kelt ve Germen Paganizmi ✨İstanbul' un Pagan Çağı Kendi alanında tek, kaynak kitaplar... ⭐⭐⭐ @erhan altunay #erhanaltunay #paganizm #araştırmacıyazar #destekyayinlari #kitaptavsiyesi #okunacakkitaplar #hepkitap #kaynakkitaplar #okudumbitti #kitaplığım #tavsiyekitap #kitapönerisi #kitapkurdu #bookstagramturkey #bookstagram #neokuyorum

410
2 weeks ago

Mısırlılar Avustralya'ya mı gitmişti?- 1900 'lü yılların başlarında 250 civarında hiyeroglif Sydney 'in 100 km. kuzeyindeki Hunter Valley ulusal parkında keşfedilmiştir (Avustralya ). Bunlar antik Mısır hiyeroglifleridir. Kuşkuya yer bırakmayacak olan Eski Mısır Tanrısı "Anubis" çizimi ile birlikte hiyeroglifler şu soruyu akla getiriyor: Acaba Eski Mısırlılar Avustralya 'ya mı gitmişlerdi? #astroloji #parapsikoloji #burçlar #dolunay #yoga #meditasyon #büyü #ezot #pagan #paganizm #meditasyon #ökültizm #geritakip #astralseyahat #fal #tarot #wicca #maji #reiki #çakra #aura #likeforlikes #ufo #uzay #ufoloji #kozmikbilinç #gizemli #takibetakip

611
2 weeks ago

Oak Adası ve Para Kuyusu Efseneye göre adada büyük bir hazine gizli. Kimi defineci dini hazineler olduğunu, kimileri de İspanyol korsanların ganimetlerini buraya gömdüğünü düşünüyor. Çeşitli tuzaklarla örülmüş mühendislik harikası bu çukuru inşa etmenin korsanları aştığını düşünenler de var.  Şirket batıran, pek çok kişinin hayatına mal olan çukurdan elde edilebilen kısıtlı verilerle varlığı bilinen hazine gelişen teknolojiye rağmen çıkarılamıyor. Hatta kuyunun bir çok bölümüne hala girilememiş… Definecilerin burayı lanetli saymasının sebebi, yapılan çalışmalarda belli bir seviyeye gelindiğinde çukurun bir anda suyla dolması… Araştırmacılar buldukları su çıkış noktalarını, planlayıcının geri döndüğü zaman suyu kapayabilmesi için yerleştirdiğini düşünüyorlar. Yani para çukuru, hazinenin yerini tam olarak bilen kişinin bulabileceği şekilde tasarlanan bunun dışında herkesin çukurun bataklığına gömüleceği kör bir geçit. #astroloji #parapsikoloji #burçlar #dolunay #yoga #meditasyon #büyü #ezot #pagan #paganizm #meditasyon #ökültizm #geritakip #astralseyahat #fal #tarot #wicca #maji #reiki #çakra #aura #likeforlikes #ufo #uzay #ufoloji #kozmikbilinç #gizemli #takibetakip

490
2 weeks ago

Tüm ezoterik ögretiler arasında en ilginç ve gizemli olanlardan biri, belki de birincisi hiç şüphesiz Kabala’dır. Bunun nedenleri arasında, her ne kadar genel anlamda bir Yahudi ögretisi olarak bilinse de aslında özünde evrensel bir ögreti olması, kaynagının tarihin derinliklerinde tamamen kaybolmuş hatta kimilerine göre insanlık tarihinden daha eski olması ve yeryüzünde mevcut olan tüm ezoterik ögretilerin temel kavramlarını bünyesinde toplaması sayılabilir. Ancak Kabala’nın gizeminin esas kaynagı, özünün henüz hiç kimse tarafından gerçek anlamda bilinememesidir. Gerçekten de derinlemesine incelendiginde görülür ki Kabala tüm ezoterik ögretilerin temel kavramlarının tümünü bünyesinde toplayan, sadece kuramsal yönüyle degil ama aynı zamanda pratige yönelik yanıyla da hemen tüm ezoterik ve hatta ekzoterik ögreti ve sistemlere temel oluşturmuş bir sistemdir.Kelime anlamına baktıgımızda “Kabala” teriminin İbranice kb! yani ki bel (ya da kabel ) kökünden geldigini görüyoruz. Çok genel olarak “almak” anlamına gelen bu kök dolayısıyla kelime Türkçe’ye, “Alınmış Gelenek” biçiminde tercüme edilir. Bu baglamda da insanlık tarihi boyunca kuşaktan kuşaga, önce sözlü daha sonra yazılı olarak geçirilmekte olan bir mistik ve ezoterik bilginin ve gelenegin sürekliligini ortaya koyar. Kabala’nın genel olarak kullanılan bu alış/kabul ediş anlamından başka gene kb! köküyle ilişkili olarak diger çok sayıda başka anlamı da bulunur ve bu anlamlara gelmek üzere Eski Ahit’te tam on beş yerde karşımıza çıkar ve Eski Ahit’in üç bölümünün her birinde-Torahl5, Peygamberler ve Yazmalar-birbirinden bagımsız anlamlar taşır. Bu anlamlara kısaca baktıgımızda ise bu kelimenin Torah’ta iki yerde “karşılık” anlamına, Peygamberler’de iki yerde “zıtlık” anlamına ve Yazıdar’da ise on bir yerde, “alma kabul etme” anlamına kullanıldıgı görülür. #astroloji #parapsikoloji #burçlar #dolunay #yoga #meditasyon #büyü #ezot #pagan #paganizm #meditasyon #ökültizm #geritakip #astralseyahat #fal #tarot #wicca #maji #reiki #çakra #aura #likeforlikes #ufo #uzay #ufoloji #kozmikbilinç #gizemli #takibetakip

600
2 weeks ago

Aşk İksiri🖤 Malzemeler: Wicca Ay Suyu (Miktarını siz belirleyin. ) Kendi Kutsama Yağınız Athame 2 Ametist Ay Taşı Kuvars Kristali 3 Tutam Toz Haline Getirilmiş Gül Taç Yaprakları Bolca Lavanta ve Vanilya Druid Takvimine Göre Bitkiniz Druid Takvimine Göre Sevdiğinizin Bitkisi 3 Damla Kanınızdan 3 Pembe Mum/Kırmızı da Olabilir (kazanın etrafına üçgen oluşturacak şekilde koyun ) Kazan İksir Şişesi(Pembe veya Kırmızı olsa iyi olur ama cam da olabilir. ) Gül Suyu 🌕Yeni Ay zamanında kazanınızın etrafına mumlarınızı yakın ve kazana iksiri koyacağınız şişeye tekabül eden miktara göre dolunay suyu (wicca ay suyu ) doldurun. Çünkü iksir yeni ayda yapıldığı için dolunaydan faydalanmamız imkansız. Enerjiyi suya aktardığınızda suyun gümüş rengine döndüğünü imgeleyin. Daha sonra daha önceden aşk enerjisine proglamladığınız şu taşları sırasıyla kazana atın; Ametist, Ay Taşı, Kuvars Kristali. Taşları atmadan önce bu speli söyleyebilirsiniz. "Ey Toprak Ana'nın emanetleri, Benim için enerjinizi lütfedin. Suyu toz pembe aydınlatın, Ve bana aşkı getirin." 3 dakika bekleyin ve ateşi kısın. Sıra bitkilere geldi. Daha önce yıkadığınız bitkileri bu sefer kazandaki dolunay suyuyla yıkayın ve sıvayın ve teker teker bu bitkileri sırasıyla kazana atın. Athamemizi tekrar suya batırıyoruz ve pentacle çizip dairesini 3 kere çiziyoruz aynı zamanda karıştırmış da oluyoruz ve bunu yaparken suyun gitgide pembeleştiğini imgeliyoruz. Daha sonra ise hoş ve cazibeli bir koku için lavanta ve vanilyamızdan bolca koyuyoruz. Son olarak kazandaki iksiri, iksir şişemize boşaltıp iksire "aşk, sevgi" ve sevdiğiniz kişinin adını mantra gibi tekrarlayacaksınız. İksirin size aşkı ve saadeti getirmesi dileğiyle esen kalın.🔮 - - GRİMOİRE

10810
2 weeks ago

Her şeyle konuş; çünkü her şeyin canı vardır.... Her şeyde bir ağabey, bir kardeş bul, Her şey birdir; her şey canlıdır.. Her şey senin parçan, herşey canlı, içeri girerken selam verdin mi çiçeklere? Duydun mu evin önünde öten kuşları? Teşekkür ettin mi uyandığına, sana armağan olarak verilen yeni güne? Yoksa teşekkür etmemeyi kuşun ötüşünü duymamayı, çiçekleri görmezden gelmeyi mi yeğledin. Bir zamanlar, insan kendisini çevreleyen herşeyle uyum içinde yaşıyordu. Öyle ki, çiçeklerin, ağaçların, toprağın ve dağların dilini anlıyordu. Ama şimdilerde bu dilin aydınlığı bulandı. #paganizm

108
2 weeks ago

#paganizm

390
Load More ↓